RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Instrukcja korzystania z BIP

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) nakłada na administracje publiczną obowiązek udostępniania informacji za pomocą publikatora teleinformatycznego zwanego Biuletynem Informacji Publicznej.
Biuletyn niniejszy został utworzony zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz.619) i jest dostępny całodobowo.
Informacja publiczna dotycząca Białostockiego Ośrodka Kultury ostała podzielona na poszczególne kategorie. Każda z kategorii została uszczegółowiona, kolejne poziomy menu pokazują się po ustawieniu kursora myszki na poszczególnych kategoriach.
Wybór interesującej informacji dokonywany jest, podobnie jak w przypadku każdej innej strony internetowej, przez naciśnięcie "przycisku" opisującego daną informację.
Każda informacja, która jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej jest identyfikowana poprzez określenie daty oraz osoby, które są odpowiedzialne za:


o wytworzenie informacji
o wprowadzenie informacji do podstrony BIP
o zaakceptowanie treści informacji
o ostatnią zmianę treści informacji

Na stronie znajdują się przyciski ekranowe umożliwiające bezpośredni dostęp do strony głównej BIP pod adresem: www.bip.gov.pl oraz głównej strony internetowej Białostockiego Ośrodka Kultury pod adresem: www.bok.bialystok.pl

Biuletyn posiada także wyszukiwarkę kontekstową, pozwalającą na dotarcie do szukanej informacji po podaniu wyrazu (lub jego części) wchodzącego w skład szukanego tekstu.Opublikował: Joanna Organek
Publikacja dnia: 13.06.2017
Podpisał: Grzegorz Jaroniewski
Dokument z dnia: 07.03.2014
Dokument oglądany razy: 1 753